Polish Masses begin Feb. 3 at the cathedral
JIM WOGAN JANUARY 23, 2019 NEWS

FATHER MARCIN “MARTIN” GLADYSZ

Bishop Richard F. Stika has announced that Father Marcin “Martin” Gladysz will begin celebrating a monthly Mass in Polish at the Cathedral of the Most Sacred Heart of Jesus. The first Mass will be celebrated Sunday, Feb. 3 at 3 p.m.

Masses in Polish are scheduled for the first Sunday of each month at 3 p.m. although some dates may be adjusted due to previous commitments at the cathedral, such as confirmations.

Father Marcin comes to the Diocese of Knoxville from the Archdiocese of Chicago where he served as an associate pastor. He is a native of Krakow, Poland and also previously served as a priest, pastor, and worked for Catholic schools, in Papua, New Guinea.

Assisting Father Marcin at the Polish Masses will be Diocese of Knoxville seminarian Wojtek Sobczuk, also a native of Poland.

The Cathedral of the Most Sacred Heart of Jesus celebrated its first Polish Mass on Sunday, March 4, 2018, when Cardinal Stanisław Dziwisz, the former archbishop of Krakow, Poland, visited the Diocese of Knoxville for the dedication of its new cathedral.

Following the Feb. 3 Mass, the next Mass in Polish at the Cathedral of the Most Sacred Heart of Jesus will be Sunday, March 3 at 3 p.m.

Biskup Richard F. Stika ogłosił, że Ksiądz Marcin “Martin” Gładysz rozpocznie celebrowanie raz w miesiącu niedzielnej Mszy Świętej w języku polskim w Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsza Msza zostanie odprawiona w niedzielę, 3 lutego o godzinie 3:00 po południu.

Msze w języku polskim są zaplanowane na pierwszą niedzielę każdego miesiąca, na godzinę 3:00. Może się jednak wydarzyć, że niektóre daty zostaną zmienione, ze względu na wcześniejsze zobowiązania w Katedrze.

Ojciec Marcin przybył do diecezji Knoxville z Archidiecezji Chicago, gdzie pełnił przez ostatni czas funkcję zastępcy Proboszcza. Pochodzi rodem z Krakowa. Wcześniej pracował jako Misjonarz w Papui Nowej Gwinei.

Za liturgię oraz pomoc przy Mszach będzie odpowiedzialny nasz seminarzysta Wojtek Sobczuk, również pochodzący z Polski.

W Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa pierwsza Msza w języku polskim została sprawowana w niedzielę, 4 marca 2018 r. Wówczas Kardynał Stanisław Dziwisz, emerytowany arcybiskup krakowski, odwiedził diecezję Knoxville podczas dedykacji naszej nowej katedry .

Kolejna Msza Święta w języku polskim będzie sprawowana w niedziele, 3 marca o godzinie 3:00 po południu.